Pr.april.2013

Generell orientering

I perioden 1975-1995 var prisene på tannbehandling regulert gjennom avtale mellom Den Norske Tannlegeforening og Staten. Høsten 1995 ble avtalen sagt opp. Siden dette har det vært fri pris-fastsettelse på arbeid utført hos privatpraktiserende tannleger.


 

Våre priser; eksempler:

Undersøkelse:

Kr. 360 - til 540.-

Bedøvelse

Kr. 100.- til 160.-

Resept

Kr. 100.-

Timetakst 1 (allmenn)

Kr. 1.920.-

Fylling:

Kr. 450 - til 1.430.-.

Rotfylling:

Kr. 2.500.- til 5.000.-

Porselenskrone:

Kr. 5.400.- til 6.200.-

Bleking av 2 kjever

Kr. 3.600.-

OBS:

For hvert behandlingstilfelle kommer hyigenetiltak kr. 100.- i tillegg.

Stykkpris -timepris

Våre tjenester er stort sett basert på stykkpriser. For de fleste behandlinger har vi et lavt, et normal og et høyt honorartrinn. Ved tre av fire behandlinger benyttes normaltaksten. Dersom behandlingen er veldig enkel og tar kort tid, benyttes lav takst. Ved vanskelig og tidkrevende behandling benyttes høy takst.

Ved konsultasjoner eller behandlinger som ikke kommer inn under noen av våre stykk-priser benyttes tidsdebitering.

Ikke møtt

Dersom pasienten uteblir fra avtalt time eller unnlater å gi beskjed mindre enn 24 timer før den avtalte time, kan pasienten bli debitert med inntil kr.200 pr. 15 minutter. Dette blir vurdert i hver enkelt tilfelle, og det tas selvsagt hensyn til spesielt oppståtte situasjoner.

Tilbake til toppen