Datasikkerhet

Her finner du informasjon om datasikkerhet for treningsavdelingen på Nesbru Trim & Helse.

Datasikkerhet ved Nesbru Trim & Helse
- oppdatert våren 2018

Her finner du mer detaljert informasjon om datasikkerhet ved treningssenteret. Nesbru Trim & Helse er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og ønsker her å redegjøre for vårt grunnlag for behandling av personopplysninger og sikkerhetstiltak.

PERSONVERNERKLÆRING
Her kan du lese mer om vår behandling av personopplysninger, herunder innsamling, registrering, lagring og utlevering.

Personvern

INTERNKONTROLL OG PERSONVERNLOVGIVNING
Nesbru Trim & Helse er underlagt norsk personvernlovgivning.
Det er også laget en egen standard og Code of ethics som instruktører, trenere og behandlere skal følge.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Ansatte på Nesbru Trim & Helse har taushetsplikt, og tilgang til personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Personopplysninger oppbevares i lokaler og på IKT-systemer med tilgangsstyring, mens eventuelle personopplysninger på papir oppbevares i låsbare skap. Utveksling av data bygger på etablerte IKT-standarder.

DATABEHANDLERE
Nesbru Trim & Helse vil på forespørsel kunne gjøre tilgjengelig en fullstendig liste over våre databehandlere.

PERSONVERNOMBUD
Nesbru Trim & Helse har opprettet et personvernombud, som skal hjelpe selskapet med å etterleve personvernlovgivningen.

YTTERLIGERE INFORMASJON
Har du ytterligere spørsmål til hvordan Nesbru Trim & Helse behandler personopplysninger? Send mail merket "Personvernombud" til nesbruth@online.no