Om oss

Vi ønsker å være et godt sted å trene – et sted som du har lyst til å vende snart tilbake til.

Hos oss er trening en selvfølgelig ingrediens/aktivitet i alle menneskers hverdag, og vi ønsker å møte deg på dine vilkår, med utgangspunkt i den personen du er. Vi har respekt for at alle mennesker er forskjellige og at «trening» kan bety ulike ting for ulike individer, men at vi fremdeles kan trene i lag.

Vi forstår dine behov.