Sikkerhetspolicy

Her er Nesbru Trim & Helses sikkerhetspolicy for ivaretakelse av medlemmenes og senterets sikkerhet.

1. Foto og videoopptak
Det er ikke lov å ta bilde, lyd eller videopptak i Nesbru Trim & Helses lokaler uten samtykke fra Nesbru Trim & Helse. En representant for selskapet må være til stede under hele opptaksfasen. Man kan ikke ta bilde, lyd eller video av medlemmer uten deres skriftlige samtykke.
2. Anti-dopingsikkerhet
Nesbru Trim & Helse krever et dopingfritt miljø. Man kan bli forelagt en avtale om frivillig dopingtest. Dersom man ikke signerer avtalen, forbeholder senteret seg retten til å heve treningsavtalen.
3. Informasjonssikkerhet
Opplysninger om personalia, treningsprogram og helse (personopplysninger) vil kunne bli lagret på senteret for å bli brukt til veiledning av medlemmet. Anonymiserte opplysninger kan bli brukt til opplæring og forskning. Treningssenteret kan sende ut informasjon og reklame digitalt og per ordinær post. Nesbru Trim & Helse vil aldri gi ut personopplysninger til en tredjepart.
4. Legitimeringssikkerhet
Man må vise frem personlig medlemskort ved alle treninger på senteret. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. Medlemmet må varsle senteret ved adresseforandring og bytte av kontonummer.
5. Treningssikkerhet
Man trener på eget ansvar. Nesbru Trim & Helse fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av, opphold i senteret. Dette gjelder også tap eller skade på klær og personlige eiendeler. Det er 18-års aldersgrense for å trene på senteret.